Degut a la situació adversa que viu el nostre país, els darrers dies han sorgit arreu del territori diversos i espontanis grups de suport mutu per fer front als efectes causats pel COVID-19, popularment conegut com a Coronavirus. Aquestes xarxes de suport mutu estan esdevenint indispensables per les classes populars per complementar l’acció de l’administració o cobrir-la als llocs on no arriba. 

La facilitat de contagi del Coronavirus, tot i l’enorme esforç de les treballadores, amb les dificultats de la sanitat pública de fer-hi front després d’una dècada de retallades, poden provocar el col·lapse del sistema sanitari, essent un risc real per les vides de les persones pertanyents a grups de risc. Per això, les xarxes de suport són focalitzades a l’acció local i prioritzen la coordinació telemàtica. Les Xarxes de Suport, en un exercici de solidaritat, s’articulen per evitar que aquestes persones hagin d’assumir el risc associat al desenvolupament d’aquestes, establint protocols perquè les veïnes puguin assumir-les. Sabem que les necessitats són moltes, i volem sobreposar-nos a les pors i incerteses d’aquests moments que cadascú pugui tenir i organitzar una resposta popular i solidària, sempre amb la idea clara de no exposar ningú a situacions de risc ni generar situacions que afavoreixin la difusió del coronavirus.

No volem però que l’organització popular invisibilitzi una qüestió cabdal com és que els diferents Governs (estatal, autonòmic i municipals) haurien de prioritzar les vides de la majoria davant dels interessos econòmics d’uns pocs, garantint que no es vulneren els drets socials i laborals de les treballadores. Cal que lluitem per la sobirania perquè és el mecanisme per posar la sanitat privada a disposició dels interessos del conjunt de la població; per aturar l’execució de desnonaments i decretant moratòries en el pagament de lloguers i hipoteques; per defensar que aquelles famílies que no es poden permetre contractar un servei privat de cures, tinguin el dret a gaudir d’una excedència remunerada de les seves ocupacions; per realitzar un pla de suport a les treballadores autònomes i evitant que els sectors econòmics aprofitin una nova crisis per aconseguir pagar menys impostos i generar més deute públic a les administracions.

Davant la situació de crisi actual, organitzem-nos, donem suport a qui més ho necessita i fem que la solidaritat esdevingui en un reforç de l’autorganització popular i la defensa del sector públic al servei de les persones!